Správna rada

Ing. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu
Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady
Ing. Marína Korčoková, PhD., člen správnej rady
Mária Šišková, člen správnej rady
Mgr. Jana Čajágiová, revízor

 

« vrátiť sa na hlavnú stránku