Pozor! Lehoty na poukázanie dvoch percent

Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent a potvrdenie možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad.
» Zistite podrobnosti tu

Vítame Vás na stránke

TU SME, neinvestičný fond

Účelom fondu je ochrana a podpora mentálne postihnutých občanov a zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú služby DSS prof. K. Matulaya.Hlavnými činnosťami a smermi fondu sú:
• vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné),
• vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov,
• publikačná a prednášková činnosť týkajúca sa aktivít.

Správna rada:


Ing. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu
Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady
Ing. Marína Korčoková, PhD., člen správnej rady
Mária Šišková, člen správnej rady
Mgr. Jana Čajágiová, revízor

Je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 28. 08. 1997 pod číslom OV VS – 481/40/97 – NF
Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.


Výročné správy


Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016

Aktuality

Oznámenie

Vážení rodičia, rodinní príbuzní. Prevádzka DSSpKM počas vianočných sviatkov 2019 je nasledovná:   ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby  bude prerušená v dňoch 23. 12. 2019 (pondelok) až 03. 01. 2020 (piatok)   celoročná pobytová forma sociálnej služby bude (po dohode s rodičmi klientov) v obmedzenej prevádzke v dňoch 24. 12. 2019 (utorok) až 01. 01. 2020 (streda)   […]

Pozývame Vás

Ak chcete aj Vy vlastniť originálny ručne robený darček, neváhajte a príďte. Tešíme sa na Vás  

Pozývame Vás

Galéria Villa Rustica otvorená: streda, piatok, sobota 17:00 – 19:00 h nedeľa 10:00 – 13:00 h

S nadáciou ČSOB

Priatelia. V uplynulých dňoch sa nám podarilo úspešne dokončiť plánované aktivity a činnosti v rámci projektu, ktorý podporila nadácia ČSOB. VĎAKA nemu sa nám podarilo z väčšej časti revitalizovať drevársku dielňu na dôstojné miesto pre aktívne zapojenie všetkých tých, ktorým „vonia“ práca s drevom. VĎAKA nemu sa zlepšila materiálno-technická základňa dielne, podarilo sa nám vyrobiť […]

Prevádzka DSSpKM počas leta

Vážení rodičia, rodinní príslušníci, dovoľujem si Vás informovať o obmedzenej prevádzke DSSpKM počas letných mesiacov júl – august 2019: ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby zariadenie zatvorené v dňoch 22. 07. až 09. 08. 2019,   celoročná pobytová forma sociálnej služby zariadenie v obmedzenej prevádzke v dňoch od 22. 07. do 04. 08. 2019. V […]

Naše mesto pokračuje :o)

…keď sa nelení,tak sa NAŠE MESTO aj v sobotu 22. 06. 2019 zelení…hlavne v DSSpKM…aj za podpory rodiny Procházkovcov, dobrovoľníkov z Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o., Nadácii PONTIS a našej pani riaditeľke. Ďakujeme. Text: E. Forgáč, foto: r. Procházková

Naše mesto 2019

„Mám srdce na správnom meste.“ Túto vetu sme 08. 06. 2019 mohli nielen v uliciach Bratislavy čítať na plagátoch na mnohých miestach i na tričkách ľudí, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej akcie Naše mesto organizovanej Nadáciou Pontis. Ponukou aktivít pod názvom „Nech sa nám tu krajšie býva“ sme sa zapojili i my a tak sme v tento deň o dobrovoľníkov […]

Nadácia VW – zamestnanecký projekt (p. Dušan Knézel)

Pomáhame ďalej „Naj kolega“ Vďaka finančnej podpore od Nadácie VW sme v priestoroch bývania mohli zrealizovať demontáž zastaralých WC a následne aj potrubia, ktoré sa ukázalo byť tiež poškodené časom.  Zakúpili a namontovali sa zvýšené WC, čo veľmi pomohlo pri ťažšie mobilných klientoch. Demontoval sa starý sprchový kút a miesto neho sa osadilo ďalšie vyvýšené WC, čím […]


 Zobraziť aj staršie oznamy 

Projekty

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Rehabilitácia ľudí s mentálnym znevýhodnením v prostredí drevárskej dielne Projekt sa realizoval od decembra 2018 do júla 2019. Jeho zámerom bola: 1. Revitalizácia drevárskej dielne DSSpKM, ktorá zahŕňala nákup takého vybavenia dielne, ktoré bude slúžiť na vytvorenie dôstojného rehabilitačno-terapeutického prostredia pre ľudí s mentálnym znevýhodnením – u našich klientov je pohyb veľmi dôležitý, aby neskĺzli […]

Nadácia VW – zamestnanecký projekt (p. Dušan Knézel)

Pomáhame ďalej „Naj kolega“ Vďaka finančnej podpore od Nadácie VW sme v priestoroch bývania mohli zrealizovať demontáž zastaralých WC a následne aj potrubia, ktoré sa ukázalo byť tiež poškodené časom.  Zakúpili a namontovali sa zvýšené WC, čo veľmi pomohlo pri ťažšie mobilných klientoch. Demontoval sa starý sprchový kút a miesto neho sa osadilo ďalšie vyvýšené WC, čím […]

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Naša vlastná kuchynka Najprv bola myšlienka, potom túžba, neskôr sa ukázala aj možnosť a cesta. A zrazu máme namiesto starého kumbálu krásnu novú kuchynku. A môžeme sa učiť variť. A aj varíme, pečieme a jeme. Mňam. Za túto možnosť ĎAKUJEME Nadácii ČSOB, ktorá ho podporila v plnej finančnej výške i všetkým, ktorí nám s tým pomáhali. Text a foto: A. […]

Ďakujeme za dar

Ďakujeme Kníhviazačstvu J+D, spol. s r.o. za septembrový dar v podobe 50 ks lepenkových krabičiek na pracovné pomôcky pre edukáciu našich detí s autizmom v špecializovanom zariadení.

Ďakujeme za dar

Ďakujeme firme dm drogerie markt, ktorá nám v júni darovala 50 ks paliet na aktivity v našej drevárske dielni.

„POD SPOLOČNOU STRECHOU“… (2016)

… alebo „otvárame sa smerom k Vám“. Rôznorodosť klientely využívajúcej sociálnu službu nás prinútilo stále viac sa otvárať smerom mimo naše zariadenie, k ľuďom z blízkeho i širšieho okolia, ktorého súčasťou sme aj my. Dôvodom prečo sme sa rozhodli uchádzať o podporu v Nadácii Markíza, je naša snaha postupne zatraktívniť a sprístupniť prostredie domova sociálnych […]

PREČO SKÁČEM? (2016)

PREČO SKÁČEM? Mimoriadne užitočná príručka o svete autistov, ktorú napísal Naoki Higašida. Veríme,  že náš projekt s rovnakým názvom bude mimoriadne užitočnou príručkou pre deti v škôlke na Damborského ulici v Bratislave. Kniha  „vysvetľuje záhadné správanie autistov, prezrádza, ako vnímajú čas, život, krásu a prírodu”. Podobné ciele sme si stanovili v projekte – pomôcť bežným […]

Komunikačné tabuľky (2014)

Domov sociálnych služieb profesora Katola Matulaya požiadal Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na zakúpenie komunikačných tabuliek. Go Talk. Projekt bol úspešný a podarilo sa nám zakúpiť 2 kusy komunikačných tabuliek Go Talk 9+ a jednu komunikačnú tabuľku Go Talk 20+ a k nim potrebný program a príslušenstvo. Tieto komunikačné pomôcky sú určené pre klientov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorých […]

Čaro dotyku (2014)

Súčasťou dnešného uponáhľaného a konzumného sveta je aj mikrosvet našich klientov. Tento mikrosvet tvoria výnimoční ľudia, ktorých verejnosť vníma ako iných a väčšinou stoja v pozadí jej záujmu. Áno, odlišujú sa napríklad svojimi prejavmi správania, potrebami a inteligenciou a bez akejkoľvek snahy vzbudzujú neadekvátne pocity ľútosti, strachu a nepochopenia laikov. Tí, ktorí sme sa stali […]

Nová budúcnosť (2013)

Nadácia VÚB poskytla nášmu zariadeniu grant na projekt „Nová budúcnosť“. Cieľom projektu je vytvoriť adekvátne podmienky pre samostatný život 12 ľuďom s mentálnym postihnutím za primeranej podpory tak, aby sa čo najviac priblížili bežnému životu a začlenili sa do každodennej reality. Finančný príspevok bol použitý na vybavenie kuchynky, na výmenu poškodeného okna a balkónových dverí za plastové a na […]

Adventné tvorivé dielne (2013)

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla podporiť náš projekt „Adventné tvorivé dielne“, ktorý do grantového programu NTS „Dobré srdce“ predložil zamestnanec Tatra banky a.s. Hlavné ciele projektu sú: prispieť k zmierňovaniu sociálnych rozdielov a k odstraňovaniu sociálnej vylúčenosti, nenásilným spôsobom vniesť osvetu medzi ľudí, v predvianočnom zhone sa pozastaviť a vnímať neopakovateľné chvíle radosti, tvorivosti, spolupatričnosti a pokoja. Vďaka Nadácii […]