O nás

Milí priatelia,
a
j tento rok sa uchádzame o 2% z Vašich daní prostredníctvom TU SME, n.f.
Vďaka Vašim poukázaným 2% v minulých rokoch môžeme robiť to, čo robíme najlepšie ako vieme a pre našich klientov.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov FO !!!

Údaje potrebné na poukázanie 2% (ak vypĺňate tlačivo sami):
Obchodné meno/názov:            TU SME, n. f.
IČO:                                             30814511 (POZOR! IČO SA ZAROVNÁVA SPRAVA)

ĎAKUJEME!!!

Dôležité termíny:
15. február 2023 Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané si do tohto termínu podávajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.
31. marec 2023 Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
30. apríl 2023 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

ZAMESTNANEC
Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% alebo 3% zaplatenej dane.
Dajte nám o sebe vedieť zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie robí sama)
Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane.
Dajte nám o sebe vedieť zaškrtnutím súhlasu so zaslaním vašich údajov.
Zvyčajne do 31. marca 2023 (v prípade odkladu do 30. júna 2023) pošlite/doručte daňové priznanie na daňový úrad v mieste vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň s príjmov.

PRÁVNICKÁ OSOBA
Vypočítajte si 1% z Vašej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% dane, môžete nám poukázať až 2% z dane.
Dajte nám o sebe vedieť zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.