Milí priatelia.

Aj tento rok sa uchádzame o 2% z Vašich daní prostredníctvom TU SME, n.f.

Potrebné údaje, postup a dôležité tlačivo nájdete tu.

 

Vítame Vás na stránke

TU SME, neinvestičný fond

IČO: 0030814511
IBAN: SK63 0900 0000 0001 7012 1737 (Slovenská sporiteľňa)

TU SME, n.f. je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 28. 08. 1997 pod číslom OV VS – 481/40/97 – NF a zriadený na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účelom fondu je ochrana a podpora mentálne znevýhodnených občanov a zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú sociálne služby DSS prof. Karola Matulaya.

Hlavnými činnosťami a smermi fondu sú:
• vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a i.),
• vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov,
• publikačná a prednášková činnosť týkajúca sa aktivít.