O nás

Milí priatelia,
a
j tento rok sa uchádzame o 2% z Vašich daní prostredníctvom TU SME, n.f.
Vďaka Vašim poukázaným 2% v minulých rokoch môžeme robiť to, čo robíme najlepšie ako vieme a pre našich klientov.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE:
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZO ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO !!!

Údaje potrebné na poukázanie 2% (ak vypĺňate tlačivo sami):
Obchodné meno/názov:            TU SME, n. f.
IČO:                                             30814511 (POZOR! IČO SA ZAROVNÁVA SPRAVA)

ĎAKUJEME!!!

Dôležité termíny:
31. marec 2024 Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
30. apríl 2024 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

ZAMESTNANCI
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na
    daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko
    a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste
    Vášho bydliska
.