O nás

Názov: TU SME, n.f.
Sídlo fondu: Lipského 13, 841 01  Bratislava
Je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 28. 08. 1997 pod číslom OV VS – 481/40/97 – NF.
Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účel fondu:
Ochrana a podpora mentálne znevýhodnených.
Zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, ktorí využívajú služby CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých.

Hlavné činnosti a smery fondu:
Vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné).
Vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov.
Osvetová, publikačná a prednášková činnosť týkajúca sa aktivít.

Správna rada:
Ing. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu
Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady
Ing. Marína Korčoková, PhD., člen správnej rady
Mária Šišková, člen správnej rady
Mgr. Jana Čajágiová, revízor